Uw bezoek

Kledingvoorschriften en Gedragsregels

Golfbaan Delfland vindt kledingvoorschriften en gedragsregels belangrijk. Dat maakt het immers voor iedereen gemakkelijker. Via onderstaande button leest u meer! De folder is ook verkrijgbaar op ons complex (o.a. in Golfshop Delfland). Wij wensen u veel (golf)plezier in Schipluiden.

Kledingvoorschriften in de baan

Spelers Reglement

Calamiteiten

Golfbaan Delfland beschikt over een calamiteitenplan om snel en deskundig op te kunnen treden in geval van medische noodsituaties (ongevallen, hartstilstand, flauwte etc) brand, wateroverlast, gas-, brandstof- en koolstofdioxide-lekkage, blikseminslag en dergelijke.

Vanuit haar maatschappelijke verplichting om levensbedreigende situaties te voorkomen en snel en adequaat te kunnen handelen in geval van calamiteiten is dit plan ontstaan. De veiligheid van onze bezoekers en medewerkers zijn voor ons van groot belang.

Wij beschikken over gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) en ook onze Marshals beschikken over de benodigde kennis (zij volgen een gedegen EHBO-training inclusief reanimatie en AED-bediening). Beiden vervullen vanzelfsprekend een spilfunctie in onze calamiteitenorganisatie. Iedere dag is er één BHV-er aangesteld als Calamiteitenmanager. Hij/zij wordt ondersteund door de dienstdoende Marshals. In geval van nood belt u ons via: 

NOODNUMMER 015 – 380 79 13 (tip: zet deze in uw telefoon!) Daarna: 1-1-2 

Mocht zich een calamiteit op Delfland voordoen, dan is bellen van het NOODNUMMER voldoende om hulpverlening en calamiteitenbestrijding te mobiliseren.

Bijzondere weersomstandigheden

Compensatie greenfee 
Het kan voorkomen dat u door bijzondere weersomstandigheden uw ronde niet kunt afmaken. In dat geval heeft u mogelijk recht op compensatie.

Als het tijdens uw ronde gaat onweren dan zal er een toeter klinken en dient u direct de baan te verlaten of een schuilhut op te zoeken. Mocht u hierdoor uw ronde niet af kunnen maken dan kunt u in aanmerking komen voor compensatie. Hetzelfde geldt als u uw ronde niet uit kunt spelen door extreme regenval of sneeuw.

Ook als u uw ronde niet af kunt maken omdat het te donker is, wordt u mogelijk gecompenseerd. Wij proberen onze starttijden zo aan te bieden dat iedereen zijn ronde kan uitspelen. Het kan echter wel eens voorkomen dat het onverwachts vroeg donker is en dat u vroegtijdig moet stoppen.

Bekijk in het onderstaande schema wanneer u recht heeft op compensatie:

Aantal gereserveerde/betaalde holes

Daadwerkelijk gelopen holes

Compensatie* 

9-holes

1 – 6

9-holes

9-holes

7 – 9

Geen

18-holes

1 – 6

18-holes

18-holes

7 – 15

9-holes

18-holes

16 – 18 

Geen

*u dient zichzelf op dag van spelen te melden bij de receptie. Alleen compensatie in vorm van vouchers die binnen 2 weken na datum golfronde ingeleverd dienen te worden. 

Advies bij onweer op Golfbaan Delfland

Golfen is gevaarlijk tijdens onweer! Lees hieronder enkele adviezen bij onweer in de baan.

  1. Bliksem wordt gevaarlijk als de tijd tussen de ‘flits’ en de ‘klap’ minder wordt dan 12 seconden;
  2. Op Golfbaan Delfland wordt een luchthoorn gebruikt als signaal om verplicht te schuilen. Ook als deze niet gebruikt of gehoord wordt, bepaalt u zelf wanneer u gaat schuilen;
  3. Veilige plaatsen om te schuilen zijn: het Paviljoen, de greenkeepers loods, de schuilhutten (zet uw golftas niet in de schuilhut!), het open veld (maar dan niet op het hoogste punt) of een zandige ondergrond (bunkers);
  4. Houdt zo veel mogelijk afstand tot golfclubs, paraplu’s, trolleys en buggy’s/handicarts. (Deze kunnen werken als bliksemgeleider);
  5. Steek geen paraplu op;
  6. Blijf niet in groepen staan;
  7. Blijf uit de buurt van water, bomen, toppen van heuvels, masten en hekken;
  8. Volg de aanwijzingen van marshals en baanpersoneel direct op.

Schuilplaatsen (schuilhutten staan op uw scorekaart gemarkeerd)
Rode lus:        tee hole 3 & 6 + toilet tee hole 4b 
Gele lus:         tee hole 4 + toilet tee hole 3 & 9
Blauwe lus:     tee hole 3