Local Rules

Buiten de Baan (Out of Bounds)
Buiten de Baan wordt aangegeven door witte palen.

Rode lus hole 1: achter de hekmasten (op de driving range) is Buiten de Baan.

Grond in Bewerking (GUR)
Grond in bewerking (GUR), gemarkeerd met blauwe palen of door witte lijnen en een blauwe paal, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

Obstakels
Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

Alle wegen en paden op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

Geen Doorgang
Kleine witte paaltjes met groene koppen markeren ‘Geen Doorgang’.
Deze gebieden/doorgang mag u niet met een kar, buggy of handicart betreden.
U mag uit deze gebieden wel slaan/spelen.

Straf voor overtreden Plaatselijke Regel
Algemene straf.

Pinposities
De pinpositie op Golfbaan Delfland word niet aangegeven door de kleur van de vlag. De kleur van de vlag komt overeen met de kleur van de lus waar u op loopt.

Er zijn 3 Pinpositites welke aangegeven zijn op de baanstatus en bij onze receptie. Bij de receptie kunt u ook een overzicht krijgen wat precies per hole de positie van de vlag is.

Afstanden

Afstandspalen:

  • 3 ringen   =   200m
  • 2 ringen   =   150m
  • 1 ring       =   100m

Afstanden op sprinklers zijn tot midden green.

Golfregels in de winter