Veelgestelde vragen (FAQ)

 1. Kan ik lid worden bij Golfbaan Delfland?
  Nee, wij hanteren het Pay and Play concept. Dat betekent eenvoudigweg dat je betaalt voor een rondje golf en verder geen verplichtingen vooraf aangaat. Golfbaan Delfland is dus geen ledenbaan en is er voor iedereen. Niet-golfers zijn bijvoorbeeld van harte welkom in onze gezellige Brasserie met zonnig terras.
 2. Hoe geef ik een adreswijziging door?
  Dit kan heel eenvoudig via 'Neem Contact met ons op' onder 'Contact' op onze site . Wij wijzigen dit dan direct in onze systemen.
  https://delflandgolf.nl/neem-contact-op
 3. Waar vind ik de routebeschrijving naar Golfbaan Delfland?
  Tijdens de aanleg van de verlengde A4 (2015) is de aanrijroute naar Golfbaan Delfland enkele keren aangepast. De meeste navigatiesystemen zijn hierop nog niet aangepast. Volgt u daarom onze routebeschrijving
  (https://delflandgolf.nl/routebeschrijving/) of gebruik Google Maps.
 4. Hanteert Golfbaan Delfland kledingvoorschriften?
  Golfbaan Delfland vindt kledingvoorschriften en gedragsregels belangrijk. Dat maakt het immers voor iedereen gemakkelijker. Via onderstaande button leest u meer! De folder is natuurlijk ook verkrijgbaar op ons complex (o.a. in Golfshop Delfland). Voor meer informatie: https://delflandgolf.nl/kledingvoorschriften-gedragsregels/
 5. Hoe meld ik mij aan voor de e-Nieuwsbrief?
  Dat kan via de homepage van onze site: https://delflandgolf.nl/over-ons/nieuwsbrief/?email=
  Na aanmelding ontvangt u minimaal een keer per maand het laatste nieuws en de leukste acties van Golfbaan Delfland.
 6. Is er een nieuw maailbeleid rondom de plant- en boomvakken?
  Er is een ander maaibeleid van kracht voor alle plant- en boomvakken! Samen met onze greenkeepers en de lokale vogelaar is er een inventarisatie gemaakt van de boom- en plantvakken in de baan waar de aanwezige vogels en andere dieren kunnen schuilen. Dit zijn over het algemeen vakken die niet in het spel liggen, bijvoorbeeld bij of achter de tee van een hole en bij plaatsen waar bijna nooit ballen komen. Deze vakken zullen per jaar hooguit 1 of 2 keer worden gemaaid om bijvoorbeeld fazanten, egels en andere dieren een onderkomen te geven, wanneer deze uitwijken voor golfers. De andere plant- en boomvakken zullen wat frequenter gemaaid worden zodat u dan weer sneller uw bal kunt terugvinden. Uw bal helemaal uit de richting geslagen in een niet gemaaid plantvak? Beschouw hem dan als verloren, de kans dat u deze terugvindt is nihil en u verstoord de rustplaat van een aantal bewoners van de baan.
 7. Hoe registreer ik een Qualifying-kaart?
  Stap 1: Ga naar http://www.delflandgolf.nl/login en voer
  uw inloggegevens in.

  Stap 2: Klik onder “Handicap” op “Registreer Scores”
  Hier kunt u kiezen voor:
  a. Het invullen van een nieuwe scorekaart, of
  b. Het invullen van een kaart die reeds aangemeld staat

  Stap 3: U klikt de aangemelde Q-kaart aan of kiest voor invoeren
  nieuwe scorekaart, hier vult u alle gegevens in
  (datum, marker, luskeuze, slagen per hole).
  Het systeem berekent uw stablefordpunten.
  Let op! Controleer altijd of uw handicap juist is ingevuld

  Stap 4: De Handicap-commissie controleert de Q-kaart en stuurt
  die elektronisch door naar de NGF.

  De ingevulde Q-kaarten moet u een jaar bewaren. Deze kunnen
  ter controle door de NGF opgevraagd worden.
 8. Hoe zet ik registratie van mijn NGF-pas stop?
  Bij Golfbaan Delfland kunt u geen lid worden (Pay and Play), maar wij kunnen wel uw NGF-(Handicap)registratie verzorgen 9https://delflandgolf.nl/ngf-registratie-2/). Al geregistreerd, maar wilt u opzeggen? Dit kan door een mail te sturen naar registratie@delflandgolf.nl
 9. Waarom staan er zo weinig bomen op de blauwe lus?
  De blauwe lus (C) is door de architect bedoeld als een sterk glooiende baan waar weinig bomen op komen! Door het maaibeleid samen met een diversiteit van grassen krijgt de blauwe lus een andere identiteit dan bijvoorbeeld de rode (A) of de gele (B) lus. Dit noemt met ook wel eens een inland links golfbaan.
 10. Waarom ligt er slootafval op de oevers? (onderhoud eco-oevers)
  Op Golfbaan Delfland is een ander beleid opgesteld voor het opschonen van de oevers van de waterpartijen. Voorheen werd al het uitkomende materiaal opgeladen en afgevoerd, terwijl dit materiaal nu blijft liggen langs de oevers en ter plaatse wordt verwerkt. Deze andere aanpak is o.a. wenselijk door wetgeving, werken volgens duurzaam beheer en geeft kostenbesparingen.

  Golfbaan Delfland is een prachtige golfbaan met veel waterpartijen. Langs die waterpartijen en sloten groeit veel riet, wat de doorstroming belemmert en daarom moeten de oevers elk jaar worden opgeschoond.

  Het opschonen van die oevers is een intensief karwei, wat plaatsvindt aan het eind van het jaar, dus ongeveer oktober/november aan het eind van het groeiseizoen voor o.a. dat riet. In de nattere winterperiode is dan weer de doorstroming gewaarborgd. Voor dat opschonen dient rekening te worden gehouden met diverse aspecten, zoals in onderstaande nader uitgelegd.

  Met welke aspecten moeten wij rekening houden?
  De Wet Natuurbescherming is van toepassing, waarin de zorgplicht is opgenomen voor alle planten en dieren en daarvoor geldt, dat daaraan geen onnodige schade mag worden toegebracht. De zorgplicht is eigenlijk een algemene ‘fatsoensnorm’. Dat houdt in dat er te allen tijde op een respectvolle manier met alle in het wild levende dieren, planten en hun leefomgeving moet worden omgegaan
  Golfbaan Delfland is GEO gecertificeerd, wat inhoudt, dat de golfbaan zich committeert aan diverse ecologische waarden en beheermaatregelen en op die manier streeft naar een duurzaam beheer van de golfbaan
  De golfbaan ligt in een erg zettingsgevoelig gebied en daardoor is de kans op schade door transporten aanwezig in de periode van opschonen
  Wat betekent dit?
  Riet en ander slootvuil dient bij opschonen oever minimaal 3 dagen op de oever te blijven liggen om de daarin levende beestjes de kans te geven om terug te kruipen in het water
  Daarom mag ook alleen in een bepaalde periode worden opgeschoond (water meer dan 10 graden) omdat de dieren dan nog ‘mobiel’ zijn
  Riet en slootafval mag, na verzameling, maximaal 1 maand in depot blijven liggen voor indroging en dient daarna te worden afgevoerd naar een verwerkingslocatie
  Het afvoeren van het materiaal is een vrij kostbare onderhoudspost (transport + stortkosten) wegens de grote hoeveelheid vrijkomend materiaal en in principe niet duurzaam
  Slootvuil mag wel blijven liggen en worden verwerkt langs de oevers ter plaatse
  Voorkomen van schade betekent zorgvuldig te werk gaan en transporten tot een minimum te beperken
  Gelet op bovenstaande aspecten wordt het opschonen van de oevers nu als volgt uitgevoerd:

  Maaien en opschonen van de oevers in oktober /november en vrijkomend materiaal langs de oevers laten liggen, behoudens bij enkele voorgreens dicht op het water.
  Nadat het materiaal is ingedroogd wordt dit geklepeld (fijn hakselen) en blijft het ter plaatse liggen en verwerkt
  In vorige winterperiodes werd nog dit vrijkomend materiaal verzameld, in depot gezet en naderhand afgevoerd. Afgelopen winterperiode is het echter voor het eerst blijven liggen en geklepeld en dat is goed bevallen. Voordelen hiervan zijn:

  Werken in de lijn van de Wet Natuurbescherming en GEO
  Duurzaam beheer door minder transporten (in de baan en later bij afvoer)
  Geen schades door transporten in de baan
  Sterke reductie van kosten voor deze onderhoudspost
  Wegzakkende oevers blijven op hoogte door telkens lichte ophogingen met uitkomende bagger
  In het terrein zal dit bij het spelen van een golfronde natuurlijk ook merkbaar zijn:

  Minder overlast door snellere werkwijze en geen transporten van afvoer
  De tijdelijke visuele aspecten van riet- en bagger langs oevers
  Onze greenkeepers vertrouwen erop dat met bovenstaande toelichting een positieve denkwijze wordt verkregen over deze nieuwe manier van slootonderhoud met voordelen voor de ecologie, golfbaan maar ook voor onze golfende gasten.

 11. Rotterdamse, Westlandse en Haagse lus? Welke lussen worden hiermee aangeduid?
  Wij merken dat er op bijvoorbeeld golfhorloges weleens gebruik gemaakt wordt van de Rotterdamse, Haagse en Westlandse lus. Wij gebruiken deze termen echter niet, maar er wordt bedoeld: Rood/A/Rotterdamse lus, Geel/B/Westlandse lus, Blauw/C/Haagse lus. Excuses voor het ongemak. Wij zijn natuurlijk in contact met deze bedrijven om deze verwarrende teksten in de toekomst te voorkomen.
 12. Waarom zitten de starttijden zo dicht op elkaar?
  Wij hanteren op de Championship Course voor 2-ballen een interval van 7 minuten, ruim voldoende volgens ons. Ontstaan er toch problemen, dan kan het zijn dat golfers te vroeg gestart zijn. Houd u alstublieft altijd aan de officiële starttijd! Kunt u geen aansluiting houden, bijvoorbeeld door het zoeken naar ballen, verleen dan achterop komende golfers voorrang. Komt u er zelf even niet meer uit, roep dan telefonisch de hulp in van onze Marshal, u vindt zijn/haar telefoonnummer op uw scorekaart.
  Op de Par 3 Challenge Course hanteren wij zelfs een interval van 10 minuten.
 13. Wat is Ready Golf? (voor een sneller rondje golf)
  Ready Golf betekent dat je speelt zodra je klaar bent om te spelen, mits het veilig is. Het gaat er niet om wie het verst van de hole is, het gaat er om wie als eerste kan spelen. Het is bedoeld voor strokeplay of stableford, niet voor matchplay, en om het spel te versnellen. Een ronde ready golf gaat enorm veel sneller dan een ronde met spelers die steeds wachten op een slag van de speler die het verst van de hole ligt. Meer informatie op onze site: https://delflandgolf.nl/ready-golf-sneller-rondje/
 14. Waarom is er geen verlichting op de puttinggreen?
  Onze puttinggreen is een van de meest belaste greens van Delfland. Omdat deze green ook in de winter op 6 mm gemaaid is, blijft het gras natuurlijk zeer kwetsbaar. Als een green in de avond verlicht zou worden, wil het gras (boven de 12 graden ) blijven groeien en dat is niet bevorderlijk! Op deze manier kweek je een zwakke grasmat.
  U begrijpt dat deze green rust nodig heeft en dit niet krijgt als we de green ook nog eens gaan verlichten! Vandaar onze keuze om dit niet te doen.