iDEAL betaling voltooid Golfacademy Open

iDEAL-groot

Bedankt voor je inschrijving aan het Golfacademy Open!

De flightindeling wordt uiterlijk vrijdag 29 augustus bekend gemaakt via onze website en Facebook pagina.

Vragen? Neem contact op met de Golfacademy via 015-3807911(optie 5)

Met vriendelijke groet,
Golfacademy Delfland