Calamiteiten

Calamiteiten op Delfland

Golfbaan Delfland beschikt over een calamiteitenplan om snel en deskundig op te kunnen treden in geval van medische noodsituaties (ongevallen, hartstilstand, flauwte etc) brand, wateroverlast, gas-, brandstof- en koolstofdioxide-lekkage, blikseminslag en dergelijke.

Vanuit haar maatschappelijke verplichting om levensbedreigende situaties te voorkomen en snel en adequaat te kunnen handelen in geval van calamiteiten is dit plan ontstaan. De veiligheid van onze bezoekers en medewerkers zijn voor ons van groot belang.

Wij beschikken over gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) en ook onze Marshals beschikken over de benodigde kennis (zij volgen een gedegen EHBO-training inclusief reanimatie en AED-bediening). Beiden vervullen vanzelfsprekend een spilfunctie in onze calamiteitenorganisatie. Iedere dag is er één BHV-er aangesteld als Calamiteitenmanager. Hij/zij wordt ondersteund door de dienstdoende Marshals. In geval van nood belt u ons via: 

  NOODNUMMER 015 – 380 79 13 (tip: zet deze in uw telefoon!) Daarna: 1-1-2 

Mocht zich een calamiteit op Delfland voordoen, dan is bellen van het NOODNUMMER voldoende om hulpverlening en calamiteitenbestrijding te mobiliseren.