Overige regels/procedures Strokeplay Open 2019

Dit reglement is een aanvulling op het Algemene Wedstrijdreglement. Elke beslissing van de wedstrijdleiding is bindend;

  • Inschrijven is mogelijk tot woensdag 31 juli 16.00 uur;
  • De starlijst zal uiterlijk vrijdag 2 augustus bekend worden gemaakt;
  • De startlijst voor de heren op zondag wordt uiterlijk zaterdagavond om 22.00 uur gepubliceerd(op ranking van zaterdag)
  • Er wordt gespeeld volgens de principes van Ready Golf;
  • Buggy’s zijn niet toegestaan, Handicarts wel voor bezitters van een geldige Handicartpas. De wedstrijdleiding kan vragen om deze gebruikerskaart te tonen;
  • Spelers dienen op de vastgestelde speeldata beschikbaar te zijn.
  • Deelnemers die zonder bericht afwezig zijn op de wedstrijddagen of zich terugtrekken, zijn uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende kampioenschappen, tenzij naar mening van de wedstrijdleiding hiervoor een gegronde reden was;
  • Indien door extreme weersomstandigheden er maar één ronde voltooid kan worden, zal de einduitslag bepaald worden aan de hand van de resultaten van eerst voltooide ronde;
  • De wedstrijdleiding streeft ernaar binnen 45 minuten na binnenkomst van de laatste flight over te gaan tot de prijsuitreiking;
  • In alle overige onvoorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding.