Jeugdcompetitie Teams

Voorwaarden Jeugdcompetitie 

Voorspelen
Wij stellen spelers van bezoekende clubs in de gelegenheid om in de week voorafgaand aan de competitiewedstrijden op een dag in de week (incl. weekend) een oefenronde te spelen. De competitiespelers kunnen voorspelen tegen ons reguliere Jeugdtarief

Op de dag zelf
Het clubhuis en kleedkamers zijn geopend om 07:30 uur. Het is bij ons gebruikelijk dat, op basis van wederkerigheid, de lunch voor rekening van het gastteam zal zijn. Mochten er uwerzijds hiertegen bezwaren bestaan, dan kunt u contact opnemen met de captain van het betreffende gastteam.

Buffer flights
Tijdens de ochtend ronde zal er 1 buffer achter de competitie beschikbaar zijn voor begeleiders om in te spelen. Wij willen hierbij wel vermelden dat de spelers in deze buffer de achterliggende flights dienen te informeren over de NGF competitie en wanneer de achterliggende flight sneller is dan de competitie, contact opneemt met de caddiemaster/marshalls. Deze buffer flight speelt gratis, er is maximaal plek voor 4 personen en we gaan uit van één speler per team voor deze buffer flights. U mag dit in onderling overleg anders verdelen.  

Tijdens de middag ronde zal er 1 buffer voor de competitie beschikbaar zijn voor begeleiders om in te spelen. Wij willen hierbij wel vermelden dat de spelers in deze buffer de voorgaande flights dienen te informeren over de NGF competitie en wanneer de voorliggende flight langzamer is dan de competitie, contact opneemt met de caddiemaster/marshalls.

Wij zijn een Pay & Play Golfbaan en voor iedereen gelden dezelfde regels, ook voor de competitie teams. De competitie teams hebben dus geen speciale standing/rechten op de dag zelf. Wij vertrouwen erop met deze buffer flights een voor iedereen prettige situatie te creëren.

Aanmelden voor de buffer gaat via de caddiemaster 015-3807911 (optie 1).

Mocht u nog vragen hebben, stuur een mail naar jeugd@delflandgolf.nl