Ready Golf: voor een beter doorstroming in de baan

Ready Golf betekent dat je speelt zodra je klaar bent om te spelen, mits het veilig is. Het gaat er niet om wie het verst van de hole is, het gaat er om wie als eerste kan spelen. Het is bedoeld voor strokeplay of stableford, niet voor matchplay, en om het spel te versnellen. Een ronde ready golf gaat enorm veel sneller dan een ronde met spelers die steeds wachten op een slag van de speler die het verst van de hole ligt. Bent u een ‘ready golfer’? Van harte welkom om op deze ‘nieuwe’ manier te komen spelen op Golfbaan Delfland.

Hier volgen een paar voorbeelden van ready golf-adviezen door de R&A (bekijk verderop ook een video):

  • Niet de speler die de eer heeft slaat als eerste af, maar de speler die als eerste klaar is om te slaan.
  • Als er in de verte nog een flight staat kunnen golfers die minder ver slaan alvast afslaan, daarna pas de longhitters.
  • Eerst je eigen bal slaan als je medespeler verderop naar een bal moet zoeken, dan pas helpen zoeken als dat nog nodig is.
  • Putten als je medespeler nog bezig is met het aanharken van een greenside bunker, ook al ligt de bal van je medepeler nog verder weg van de hole dan jouw bal.
  • Bij een korte putt meteen uitholen en niet eerst weer de bal marken en wachten totdat de medespeler heeft geputt.