Plaatselijke Regels (Local Rules)

Plaatselijke Regels (Local Rules) Golfbaan Delfland 


Buiten de Baan (Out of Bounds)

  • Buiten de Baan (OB) wordt aangegeven door witte paaltjes

Grond in Bewerking (GUR)

Grond in bewerking (GUR), gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen of door witte lijnen en een blauwe paal met groene kop, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f

Obstakels

  • Aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone. Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f
  • Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1

Straf voor overtreden Plaatselijke Regel: algemene straf

Afstandspaaltjes (uitsluitend op Championship Course)

3 ringen 200 meter
2 ringen 100 meter
1 ring 50 meter

Versie: maart 2019