Winterregels

In de herfst en winter is golf nog moeilijker dan de sport normaal al is. Het is koud, de banen
zijn vaak nat en de bal vliegt en rolt minder ver. Maar gelukkig zijn er ‘winterregels’ die het
leven van een golfer iets makkelijker maken. Daarom mag er tussen 1 november 2021 en 30 april 2022 geplaatst worden op Golfbaan Delfland.

Plaatsen
‘Plaatsen’ wil zeggen dat je de bal mag oppakken, schoonmaken en op een goede
plek mag terugplaatsen. Dit mag op sommige banen in een deel van de winter, maar alleen
op kortgemaaide delen van de baan, bijvoorbeeld de fairways. Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:
“Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden
verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen
binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De
speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of
geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan,
met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.”