Onweer in de baan

ADVIES BIJ ONWEER @GOLFBAAN DELFLAND

Golfen is gevaarlijk tijdens onweer!

  1. Bliksem wordt gevaarlijk als de tijd tussen de ‘flits’ en de ‘klap’ minder wordt dan 12 seconden;
  2. Op Golfbaan Delfland wordt een luchthoorn gebruikt als signaal om verplicht te schuilen. Ook als deze niet gebruikt of gehoord wordt, bepaalt u zelf wanneer u gaat schuilen;
  3. Veilige plaatsen om te schuilen zijn: het Paviljoen, de greenkeepers loods, de schuilhutten (zet uw golftas niet in de schuilhut!), het open veld (maar dan niet op het hoogste punt) of een zandige ondergrond (bunkers);
  4. Houdt zo veel mogelijk afstand tot golfclubs, paraplu’s, trolleys en buggy’s/handicarts. (Deze kunnen werken als bliksemgeleider);
  5. Steek geen paraplu op;
  6. Blijf niet in groepen staan;
  7. Blijf uit de buurt van water, bomen, toppen van heuvels, masten en hekken;
  8. Volg de aanwijzingen van marshals en baanpersoneel direct op.

Schuilplaatsen (schuilhutten staan op uw scorekaart gemarkeerd!)

Rode lus:         tee hole 3 & 6 + toilet tee hole 4b
Gele lus:         tee hole 4 + toilet tee hole 3 & 9
Blauwe lus:     tee hole 3

Compensatie greenfee 
Onweer is heel vervelend en kan een echte spelbreker zijn. Wij kunnen hier helaas niets aan veranderen, maar wel het leed verzachten met een eventuele greenfeevoucher die op de dag van onweer uitgereikt wordt en die binnen 2 weken verzilverd dient te worden. Hoe werkt dit? Al naar gelang het aantal geboekte én daadwerkelijk aantal gelopen holes. Voorbeeld: 

Aantal gereserveerde/betaalde holes Daadwerkelijk gelopen holes Compensatie 
9-holes 1 – 7 9-holes
9-holes 8 – 9 Geen
18-holes 1 – 7 18-holes
18-holes 8 – 16 9-holes
18-holes 17 – 18  Geen

Telefoonnummer voor informatie: 015 – 3807911, optie 1
Noodsituatie? Bel 015 3807913