Onweer tijdens golfen

ADVIES bij Onweer @GOLFBAAN DELFLAND

Golfen is gevaarlijk tijdens onweer!

  1. Bliksem wordt gevaarlijk als de tijd tussen de ‘flits’ en de ‘klap’ minder wordt dan 12 seconden;
  2. Op Golfbaan Delfland wordt een luchthoorn gebruikt als signaal om verplicht te schuilen. Ook als deze niet gebruikt of gehoord wordt, bepaalt u zelf wanneer u gaat schuilen;
  3. Veilige plaatsen om te schuilen zijn: het Paviljoen, de greenkeepers loods, de schuilhutten (zet uw golftas niet in de schuilhut!), het open veld (maar dan niet op het hoogste punt) of een zandige ondergrond (bunkers);
  4. Houdt zo veel mogelijk afstand tot golfclubs, paraplu’s, trolleys en buggy’s/handicarts. (Deze kunnen werken als bliksemgeleider);
  5. Steek geen paraplu op;
  6. Blijf niet in groepen staan;
  7. Blijf uit de buurt van water, bomen, toppen van heuvels, masten en hekken;
  8. Volg de aanwijzingen van marshals en baanpersoneel direct op.

Schuilplaatsen (schuilhutten staan op uw scorekaart gemarkeerd!)
Rode lus:         tee hole 3 & 6 + toilet tee hole 4b
Gele lus:         tee hole 4 + toilet tee hole 3 & 9
Blauwe lus:     tee hole 3
Telefoonnummer voor informatie: 015 – 3807911, optie 1
Noodsituatie? Bel 015 3807913