Handicarts

Handicarts op Delfland – onmisbaar voor veel golfers!

Handicarts zijn onmisbaar op Golfbaan Delfland. Zo bieden wij minder valide golfers ook de mogelijkheid om de mooie golfsport uit te kunnen blijven voeren. Om de 12 Handicarts hier rond te laten rijden, en wij willen er natuurlijk meer, is geld nodig!

Golf is een uitdagende sport en goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door te blijven golfen blijf je actief. Helaas is dit voor mindervalide golfers niet voor de hand liggend en daarom worden er op Golfbaan Delfland Hanidcarts ter beschikking gesteld. Een korte achtergrond willen wij u niet onthouden. 

De missie van Stichting Handicart is mobiliteit te verschaffen aan mindervalide golfers om hen daarmee in staat te stellen het mooie golfspel te blijven beoefenen. Daarmee geeft de stichting deze groep golfers de mogelijkheid zowel lichamelijk als ook geestelijk actief te blijven. Deze Handicarts worden vervolgens door de deelnemende banen, waaronder Golfbaan Delfland, tegen een laag tarief aan de pashouders van Stichting Handicart ter beschikking gesteld.Ook op Delfland en daar zijn wij heel blij mee. 

Voor vragen/opmerkingen/meer informatie of uw donatie, stuur ons een mail.

 

 

 

 

 

 
 

Algemene informatie & FAQ

Stichting Handicart

Bijna 32 jaar geleden zag de heer Plesman drie dames slechts drie holes spelen vanwege hun lichamelijke conditie. Dat beviel hem niet en zo besloot hij drie buggy’s te kopen en te betalen uit eigen zak. Al snel werd in overleg met de NGF de Stichting Handicart in het leven geroepen, met als oprichting datum 23 april 1986.

De doelstelling van de Stichting is : tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen. 

Handicart terminal Golfbaan Delfland
Dit jaar heeft de Stichting Handicart in Golfshop Delfland een kastje (terminal) geplaats waarmee pashouders kunnen inchecken en waarmee zij het gebruik van de Handicart direct kunnen afrekenen. U kunt de terminal vergelijken met de kastjes die worden gebruikt bij het openbaar vervoer om een OV chip kaart te lezen. De Handicart kunt u telefonisch, of in Golfshop Delfland reserveren. 

Wat kunt u verwachten?
Op alle banen waar Handicarts van Stichting Handicart rijden, wordt het nieuwe (reserverings- en)  betaalsysteem ingevoerd. U zult straks op steeds meer banen de Handicart zelf kunnen reserveren. 

  1. Speelt u op een baan waar Handicarts rijden dan ontvangt u tijdig bericht wanneer het systeem op uw baan actief wordt.
  2. Op alle banen waar Stichting Handicart een overeenkomst heeft dat haar pashouders tegen een gereduceerd tarief gebruik mogen maken van de karren komt een terminal waarmee gekeken kan worden of een pas geldig is.
  3. Iedere keer dat u een ronde heeft gereden in een Handicart op een baan waar het nieuwe systeem actief is krijgt u van ons een e-mail waarin wordt gemeld dat wij een rondje hebben doorgekregen. (Deze melding kan op uw verzoek ook worden stop gezet).
  4. Aan het begin van de maand krijgt u per e-mail een totaaloverzicht van alle rondes toegestuurd met de bijbehorende factuur voor de kosten van de door u gereden rondes in de afgelopen tijd.
  5. Mocht het overzicht niet kloppen dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt dan een e-mail sturen naar secretariaat@handicart.nl
  6. Na ontvangst van de factuur worden de kosten via automatische incasso afgeschreven van uw rekening. Dat gebeurt van het rekeningnummer waar wij ook uw registratiekosten van mogen afschrijven.
  7. De hiervoor door u afgegeven machtiging mogen wij voor vergelijkbare doeleinden gebruiken. Daarmee wordt voorkomen dat wij alle pashouders opnieuw moeten vragen een getekend formulier op te sturen.

Handig om te weten
Waarom doet Stichting Handicart dit? Door het ieder jaar stijgend aantal Handicartpashouders heeft Stichting Handicart besloten zoveel mogelijk processen te automatiseren. Het hierboven genoemde systeem is daar één voorbeeld van.

Jaarlijks worden er nu meer dan 125.000 rondes gereden. Het administreren van de rondes en de bijbehorende betalingen is te omvangrijk om met de hand te (blijven) doen. Met deze stap willen wij het voor iedereen eenvoudiger maken.

Stichting Handicart gaat nu direct met u afrekenen. Dit heeft voor alle betrokkenen een aantal voordelen. Voor u als pashouder omdat u met uw pas in het hele land op 112 banen 726 Handicarts kunt gebruiken zonder dat u direct hoeft te betalen. Voor de golfbanen omdat zij hierdoor minder administratie hoeven te voeren en tenslotte voor Stichting Handicart omdat wij direct met u kunnen afrekenen.

Hoe krijgt u de nieuwe App op uw smart phone?
Door in te loggen op MijnHandicart (zie de link naar de handleiding hierboven) kunt u de instructiefilm bekijken waarop getoond wordt hoe u de App kunt downloaden.

Wat gebeurt er wanneer uw betaling niet door ons wordt ontvangen?
Wanneer wij geen betaling ontvangen omdat de betaling wordt gestorneerd sturen wij u een e-mail toe met een betaallink. Daarmee kunt u het verschuldigde bedrag alsnog via iDEAL voldoen.

Voor iedere stonering worden aan ons kosten in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor een iDEAL betaling. Daarom brengen wij u in een dergelijk geval € 1,00 extra op de totale kosten van de maandelijkse factuur in rekening.

Wanneer het verschuldigde bedrag na twee weken niet is ontvangen sturen wij een herinnering. In het geval dat daar ook geen betaling zou volgen wordt de Handicartpas gedeactiveerd.

U kunt dan vanaf dat moment geen Handicart meer gebruiken tegen het gereduceerde tarief.

Hoe gaat  het nu verder in zijn werk?
Op steeds meer banen zal het systeem ingevoerd worden. Het reserveren van Handicarts is via de website en de App mogelijk.( nog niet ingevoerd op Golfbaan Delfland) Op veel banen zal het ook mogelijk zijn dit via de receptie te blijven doen.

Heeft u een geldige Handicartpas?
Het systeem controleert aan de hand van een chip in de pas of uw Handicartpas geldig is. De Handicartpas ziet er uit zoals hierboven weergegeven. Er staat geen jaartal meer op. In de kaart zit een chip. Via de chip wordt bij de terminals de geldigheid van de pas gecheckt.

Worden “no shows” ook gefactureerd?
Het kan voorkomen dat (wegens bijvoorbeeld slecht weer) u niet kunt spelen. Wanneer u dan wel een reservering heeft gemaakt zal die door golfbaan worden geannuleerd. Deze rondes worden niet gefactureerd en u krijgt daar dan ook geen bericht over.

Reserveert u voor een medepassagier?
U kunt heel eenvoudig voor een medepassagier reserveren. Daarbij gelden de volgende regels.
1. Is uw medepassagier ook pashouder dan dient u het pasnummer en de achternaam in te vullen. De kosten worden dan direct met deze pashouder verrekend.
2. Is uw medepassagier geen pashouder dan worden de kosten met u verrekend.
3. Heeft u wel gereserveerd voor een medepassagier maar speelt deze medepassagier niet mee? Dan is het belangrijk dat u de reservering zelf annuleert. Dit omdat anders de extra kosten aan u in rekening worden gebracht. U kunt daarna direct zelf een nieuwe reservering maken.

Financieel
Voor iedere Handicart van de Stichting Handicart op de Golfbaan Delfland wordt een jaarlijkse vergoeding van  € 1.500,00 gevraagd. Het gebruikerstarief voor de Handicart van onze pashouders bedraagt € 4,50 per ronde van 9- of 18-holes,. U begrijpt dat we met dit bedrag nooit de jaarlijkse vergoeding kunnen opbrengen. Reclame op de Handicarts en veel donateurs die het nut van de Stichting Handicarts inzien, vullen dit bedrag aan.

Voor 2018 is een prachtig bedrag van € 18.250,00 bijeen gebracht en afgedragen aan de Stichting Handicart. Dankzij de ruime opbrengst van vorig jaar, kunnen wij u melden dat Handicart nummer 12 dit voorjaar op de Golfbaan Delfland zal arriveren. Dat betekent voor onze mindervaliden golfers weer meer mogelijkheden voor het golfen op onze golfbaan. Namens alle pashouders danken wij de bedrijven voor hun reclame op de Handicarts en alle donateurs voor hun financiële steun.

Hopelijk kunnen we ook in 2020 op steun rekenen. Wanneer u vragen heeft over de werking van het systeem kunt u hierover natuurlijk vragen stellen. De consul van de Stichting Handicart wenst u een goed golfseizoen toe!

Consul Stichting Handicart voor Golfbaan Delfland

Theo Mulder
handicart@delflandgolf.nl
         

 
What do you want to do ?

New mail

Tarieven 2020

Tarieven gebruik Handicart 2020

Gebruikerstarief per ronde van 9- of 18-holes in combinatie met  geldige Handicartpas van Stichting Handicart

1 pashouder   4,50
2 pashouders  9,00
1 pashouder + 1 niet-pashouder in 1 Handicart  13,50
   
Mindervaliden in 1 Handicart (niet in bezit van geldige Handicartpas) 25,00
Wedstrijd/evenementen per dag 50,00

Aanvragen Handicartpas (na afgifte incassomachtiging)

Registratiekosten Handicartpas  5,00
Kosten Handicartpas (eenmalig)  5,00

Tijdelijke Handicartpas (100 dagen geldig) (na afgifte incassomachtiging)

Registratiekosten tijdelijke Handicartpas  5,00

 

 

 
What do you want to do ?

New mail

Gedrags- en rijregels

Gedrag- en rijregels Handicarts op Golfbaan Delfland

Handicarts worden uitgegeven aan houders van een geldige Handicartpas van de Stichting Handicart (Handicartpas). De Handicarts zijn of eigendom van de Stichting Handicart of eigendom van Golfbaan Delfland. Iedere gebruiker van een Handicart dient zich te houden aan onderstaande regels:

Maximale bezetting
Twee personen. Het is niet toegestaan niet betalende passagiers mee te nemen.

Rijd voorzichtig en spaar de baan!
Niet te snel optrekken, niet racen, niet abrupt remmen, geen scherpe bochten, schakel alleen bij volledige stilstand in de achteruit of vooruit. Vooral bij nat weer is plotseling optrekken/afremmen en het nemen van snelle, scherpe bochten funest voor de baan. Rijd alleen op paden en fairways en niet op foregreens/aprons. Blijf ruim tot zeer ruim verwijderd van bunkerranden. Volg in ieder geval de aanwijzingen van de club op, toon daarmee uw waardering dat Handicarts ter beschikking worden gesteld en waarborg uw eigen veiligheid!

Voorkom kapotte voorruiten
Parkeer met beleid. Veel schade kan worden voorkomen, indien u de Handicart zodanig op de baan plaatst dat afzwaaiende ballen nauwelijks kans hebben de voorruit frontaal te treffen. Dus haaks op de balvlucht van de golfers in uw omgeving. 

Bestrijd ‘zwartrijden’
Als iemand zonder betaling meerijdt, schendt de huurder van de Handicart niet alleen de regels en het imago van de Stichting en Golfbaan Delfland, maar vooral het vertrouwen dat in hem is gesteld. De gebruiker dient er voor te zorgen dat er voor zijn medepassagier is betaald. De tarieven worden aangegeven op de website van Golfbaan Delfland. De Marshal van Golfbaan Delfland is gerechtigd uw betalingsbewijs te controleren. Bij 2 gebruikers van de Handicart krijgt u van de caddiemaster een geplastificeerde ‘2’ mee, deze dient in houder achterop de Handicart  geplaatst te worden. De clubconsul is gemachtigd om bij overtreding de gebruikerspas in te nemen. 

Laat na gebruik de Handicart in goede staat achter

Steek (indien van toepassing) na gebruik de stekker van de kar weer in het stopcontact. De volgende bestuurder wil ook graag zijn ronde kunnen voltooien.  Laat niet als dank voor het gebruik uw rommel (of die van een ander) achter in de buggy. Check de kar na de rit dus even op rommel die er niet in hoort. Doe afvalresten in de vuilnisbak en zet alles op zijn plaats, zodat ook de volgende gebruiker opgeruimd verder kan. Meld storingen direct bij de caddiemaster zodat de Handicart zo snel mogelijk beschikbaar is voor de volgende gebruiker. 

Schade en ongevallen
In geval van schade dient deze onmiddellijk te worden gemeld. Er moet z.s.m. een Europees autoschadeformulier ingevuld worden. De verzekeraar staat erop dat de melding direct ter plekke plaatsvindt en dat het schadeformulier zo snel als enigszins mogelijk is, wordt ingevuld.

Het eigen risico bij schades is  € 100,- en zal door de Stichting Handicart worden verhaald op de veroorzaker van de schade. Voor de houders van een Handicart-pas is een schade inzittende verzekering van toepassing. Bij het gebruik van Handicarts, de Handicarts die eigendom zijn van de Stichting Handicart, geldt deze ook voor de medepassagier.

 
What do you want to do ?

New mail

Aanvragen Handicart-pas

Aanvragen Handicart-pas

Via onderstaande button kunt u rechtstreeks bij Stichting Handicart uw Handicart-pas aanvragen. Wel zo makkelijk en snel!

Let op: deze dient na invulling door uw arts/therapeut ondertekend te worden. 

Om een Handicart op een golfbaan te kunnen gebruiken dient u bij Stichting Handicart geregistreerd te zijn. De kosten hiervoor bedragen € 5,00 per jaar. Wanneer u geregistreerd bent kunt u gebruik maken van een Handicart op vertoon van een geldige Handicart-pas. 

Wanneer u geregistreerd bent kunt u ook gratis de App van Stichting Handicart downloaden. Via de App kunt u uw pas ophalen en vervolgens tonen op uw smartphone.

Vraag hier direct uw Handicart-pas aan!

 
What do you want to do ?

New mail