Delfland Golf Friends

Delfland Golf Friends – voor iedereen die frequent op Delfland golft!

Delfland Golf Friends stopt per 31 december 2019. Betrokkenen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Het is dan ook niet langer mogelijk u voor dit product aan te melden. 

Met het Delfland Golf Friends (DGF)-lidmaatschap faciliteert Golfbaan Delfland golfers die, al dan niet in groepsverband, op frequente basis op Delfland (willen) spelen. Het lidmaatschap (Delfland Golf Friends) is bedoeld als alternatief voor een lidmaatschap op een clubbaan.

Voor wie?

Uit onderzoek is gebleken dat wij voor een grote groep zeer frequente golfers (> 100 golfronden per jaar) geen passend product hebben. Om niet af te doen aan ons Pay & Play-principe is dit lidmaatschap (Delfland Golf Friends) ontwikkeld; een jaarlijkse vaste contributie + een variabele greenfee.

Speelt u 10x per jaar? Dan bent u het beste af is met een losse greenfee. Speelt u tussen de 10-25x per jaar dan is de DelflandgolfCard een passend product. Voor de frequente speler die 30-60 rondjes loopt is er de Rondenkaart. Speelt u vaker? Dan biedt dit lidmaatschap een  uitkomst. Op deze manier proberen wij voor ieder type golfer een aantrekkelijk product aan te kunnen bieden.

Hoe werkt het?

U betaalt € 750 euro (per heel kalenderjaar) vast en daarbovenop komen dan de ronden à € 6 per 9-holes golfronde op de Championship Course. Bij wintergreens betaalt u € 4 per 9-holes golfronde. Delfland Golf Friends kunnen gratis gebruik maken van de Par 3 Challenge Course.

Wanneer men gedurende het jaar instapt is er een afbouwende staffel (afhankelijk van de maand dat u instapt) gemaakt. Iemand die vanaf januari bijvoorbeeld 100 rondjes per jaar speelt, betaalt € 1350 euro (€ 750 + €600).

Voordelen

Belangrijk pluspunt van het DGF-lidmaatschap is dat op Golfbaan Delfland bijna altijd starttijden beschikbaar zijn. Dit in tegenstelling tot de beperkte beschikbaarheid op clubbanen. Dit heeft naast de beschikbaarheid van 36 -holes ook te maken met het feit dat op Golfbaan Delfland een beperkt aantal teams aan de NGF-wedstrijden deelnemen en er ook een relatief beperkt aantal door Golfbaan Delfland zelf georganiseerde wedstrijden plaatsvinden.

U heeft bovendien geen portemonnee nodig, want alle golfronden worden aan het eind van de maand automatisch afgeschreven.

Kosten & betaling 

 • De bijdrage voor een basis DGF-lidmaatschap van 12 maanden is voor 2019 vastgesteld op € 750
Ingangsdatum (afwijken is niet mogelijk!) Kosten DGF-lidmaatschap 
1 november Niet langer beschikbaar
1 december Niet langer beschikbaar 
 • Er geldt een eenmalige entree fee van € 50 per DGF-lidmaatschap voor administratiekosten en een verzekering tegen ziekte, gedurende een aaneengesloten DGF-lidmaatschap
 • Gedurende het kalenderjaar kan het lidmaatschap per eerste van elke maand ingaan. Afhankelijk van de maand waarin u instapt, is er een basis fee vastgesteld. De verwerking van uw lidmaatschap duurt enkele werkdagen. Hierover krijgt u per mail bericht.
 • Voor iedere gereserveerde ronde van 9-holes wordt € 6 in rekening gebracht (bij 18-holes € 12). Bij wintergreens betaalt u € 4 per 9-holes op de Championship Course.
 • Delfland Golf Friends kunnen gratis en onbeperkt gebruik maken van de Par 3 Challenge Course. Vergeet niet online uw starttijd te boeken en uw greenfeelabel bij de receptie op te halen.
 • Indien een reservering niet uiterlijk 2 uur voor de geboekte teetime wordt afgemeld, wordt altijd de gereserveerde ronde fee afgeboekt, ook bij een no-show
 • Betaling geschiedt maandelijks door middel van een automatische doorlopende machtiging na afloop van de kalendermaand. Hiertoe dient bij aanvraag van het DGF-lidmaatschap een doorlopende incassomachtiging te worden afgegeven. Incasso-opdrachten die niet uitgevoerd kunnen worden, leiden direct tot opschorting van het lidmaatschap. Golfbaan Delfland is geen restitutie verschuldigd als gevolg van deze opschorting
 • Indien gewenst kan jaarlijks een BTW-factuur op bedrijfsnaam worden opgesteld van alle kosten aan basisbijdrage en rondenbijdragen, tegen betaling van € 10 per factuur (administratiekosten)

Aanschaf

 • Aanvragen van een DGF-lidmaatschap kan uitsluitend online (met iDeal-betaling) via onderstaand formulier
 • Na verzending van uw aanvraag via onderstaand formulier, ontvangt u van ons een mail met hierin verdere uitleg/instructies.
 • Wij hebben enkele werkdagen verwerkingstijd nodig om uw kaart in orde te maken. U ontvangt van ons per mail bericht en kunt dus niet direct na aanvraag/betaling gebruik maken van uw DGF-pas!

Voorwaarden

 • DGF-leden kunnen hun speelrecht uitoefenen op de A (Rode), B (Gele), en C (Blauwe) lussen van de Championship Course en op de 9-holes Par 3 Challenge Course van Golfbaan Delfland
 • Op verzekering tegen ziekte kan alleen aanspraak worden gemaakt indien de ziekte langer dan 1 maand duurt en na overleg van een medische verklaring door huisarts/specialist. Restitutie van een deel van uw lidmaatschap, vindt uitsluitend plaats per hele maand.
  Voorbeeld: bent u 6 weken uit de roulatie door ziekte, dan heeft u recht op 1 maand restitutie
 • De speelpas voor een DGF-lid wordt pas geactiveerd op het moment dat de bijdrage voor het basis DGF-lidmaatschap is ontvangen/voldaan
 • Voor het speelrecht gebaseerd op bovengenoemde jaarbijdrage heeft het DGF-lid geen aanspraak op eventuele andere kortings- en/of bonusacties
 • Reserveren van starttijden is voor DGF-leden uitsluitend mogelijk via de website of Delfland-App
 • Spelen als 1 bal? DGF-leden kunnen maximaal 2 uur van tevoren (online) een starttijd reserveren. Aanvulling van de flight door Marshal/caddiemaster is mogelijk
 • DGF-leden gaan er mee akkoord dat er geen speelmogelijkheden zijn als alle lussen
  volgeboekt zijn o.a. door bijvoorbeeld (bedrijfs)toernooien en (competitie)wedstrijden. Het ontbreken van speelmogelijkheden of het beperkt beschikbaar zijn van speelmogelijkheden
  (wintertees en wintergreens) geeft geen recht op compensatie. Ook slechte
  weersomstandigheden (regen, sneeuw) of baanonderhoud geven geen recht op
  compensatie
 • Lidmaatschap van DGF-leden loopt vanaf datum ingang tot einde van het kalenderjaar.
  Tussentijdse opzegging is niet mogelijk; er wordt geen financiële compensatie verstrekt
 • Het DGF-lidmaatschap wordt, zonder schriftelijke opzegging (per brief of mail) uiterlijk 1
  maand voor het begin van het nieuwe kalenderjaar, automatisch verlengd en in december
  voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar via automatische incasso in rekening gebracht
 • De hoogte van het basislidmaatschap wordt uiterlijk 2 maanden voor het einde van het
  kalenderjaar vastgesteld en bekend gemaakt aan de DGF-leden