Delfland Golf Friends

Delfland Golf Friends – lidmaatschap voor iedereen die vaak speelt!

Met het Delfland Golf Friends (DGF)-lidmaatschap faciliteert Golfbaan Delfland golfers die, al dan niet in groepsverband, op regelmatige basis op Delfland willen spelen. Het lidmaatschap is bedoeld als alternatief voor een lidmaatschap op een clubbaan.

Belangrijk pluspunt van het DGF-lidmaatschap is dat op Golfbaan Delfland bijna altijd starttijden beschikbaar zijn. Dit in tegenstelling tot de beperkte beschikbaarheid op clubbanen. Dit heeft naast de beschikbaarheid van 36 -holes ook te maken met het feit dat op Golfbaan Delfland een beperkt aantal teams aan de NGF-wedstrijden deelnemen en er ook een relatief beperkt aantal door Golfbaan Delfland zelf georganiseerde wedstrijden plaatsvinden.

Inhoud & voorwaarden?

 • DGF-leden kunnen hun speelrecht uitoefenen op de A (Rood), B (Geel), en C (Blauw) lussen van de Championship Course en op de 9-holes Par 3 Challenge Course van Golfbaan Delfland
 • De bijdrage voor een basis DGF-lidmaatschap van 12 maanden is voor 2018 vastgesteld op € 750
 • Gedurende het kalenderjaar kan het lidmaatschap per eerste van elke maand ingaan. Afhankelijk van de maand waarin u instapt, is er een basis fee vastgesteld (zie onderstaand formulier)
 • Voor iedere gereserveerde ronde van 9-holes wordt € 6 in rekening gebracht (bij 18-holes dus € 12). Indien een reservering niet uiterlijk 2 uur voor de geboekte teetime wordt afgemeld, wordt altijd de gereserveerde ronde fee afgeboekt, ook bij een no-show.
 • Betaling geschiedt maandelijks door middel van een automatische doorlopende machtiging na afloop van de kalendermaand. Hiertoe dient bij aanvraag van het DGF-lidmaatschap een doorlopende incassomachtiging te worden afgegeven. Incasso-opdrachten die niet uitgevoerd kunnen worden, leiden direct tot opschorting van het lidmaatschap. Golfbaan Delfland is geen restitutie verschuldigd als gevolg van deze opschorting
 • Aanvragen van een DGF-lidmaatschap kan uitsluitend online (met iDeal-betaling) via onderstaand formulier
 • Er geldt een eenmalige entree fee van € 50 per DGF-lidmaatschap voor administratiekosten en een verzekering tegen ziekte, gedurende een aaneengesloten DGF-lidmaatschap
 • Op verzekering tegen ziekte kan alleen aanspraak worden gemaakt indien de ziekte langer dan 1 maand duurt en na overleg van een medische verklaring door huisarts/specialist. Restitutie van een deel van uw lidmaatschap, vindt uitsluitend plaats per hele maand.
  Voorbeeld: bent u 6 weken uit de roulatie door ziekte, dan heeft u recht op 1 maand restitutie
 • De speelpas voor een DGF-lid wordt pas geactiveerd op het moment dat de bijdrage voor het basis DGF-lidmaatschap is ontvangen/voldaan
 • Indien gewenst kan jaarlijks een BTW-factuur op bedrijfsnaam worden opgesteld van alle kosten aan basisbijdrage en rondenbijdragen, tegen betaling van € 10 per factuur (administratiekosten)
 • Voor het speelrecht gebaseerd op bovengenoemde jaarbijdrage heeft het DGF-lid geen aanspraak op eventuele andere kortings- en/of bonusacties
 • Reserveren van starttijden is voor DGF-leden uitsluitend mogelijk via de website of Delfland-App
 • Het is DGF-leden alleen toegestaan om als 1-bal te spelen indien er binnen een half uur
  na persoonlijke aanmelding bij de receptie in de Golfshop een starttijd beschikbaar is voor een
  9- of 18-holes ronde. Aanvulling van de flight door de Marshal/caddiemaster is in dat geval
  mogelijk
 • DGF-leden gaan er mee akkoord dat er geen speelmogelijkheden zijn als alle lussen
  volgeboekt zijn o.a. door bijvoorbeeld (bedrijfs)toernooien en (competitie)wedstrijden. Het ontbreken van speelmogelijkheden of het beperkt beschikbaar zijn van speelmogelijkheden
  (wintertees en wintergreens) geeft geen recht op compensatie. Ook slechte
  weersomstandigheden (regen, sneeuw) of baanonderhoud geven geen recht op
  compensatie
 • Lidmaatschap van DGF-leden loopt vanaf datum ingang tot einde van het kalenderjaar.
  Tussentijdse opzegging is niet mogelijk; er wordt geen financiële compensatie verstrekt
 • Het DGF-lidmaatschap wordt, zonder schriftelijke opzegging (per brief of mail) uiterlijk 1
  maand voor het begin van het nieuwe kalenderjaar, automatisch verlengd en in december
  voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar via automatische incasso in rekening gebracht
 • De hoogte van het basislidmaatschap wordt uiterlijk 2 maanden voor het einde van het
  kalenderjaar vastgesteld en bekend gemaakt aan de DGF-leden

Direct online uw DGF-lidmaatschap aanvragen? Vul onderstaand formulier in & regel het direct!

AANMELDFORMULIER

 

 

 • Naar dit mailadres sturen wij de bevestiging
 • Graag een kopie van uw NGF pas uploaden. Mag ook een foto zijn gemaakt met een telefoon of tablet.
 • Bij instap in november/december, wordt de basiscontributie voor het volgende kalenderjaar in rekening gebracht en kan gedurende 14 maanden voor het basistarief gespeeld worden. Betaling van de verschuldigde greenfee geschiedt maandelijks door middel van automatische doorlopende machtiging na afloop van de kalendermaand. Hiertoe dient bij aanvraag van dit lidmaatschap een doorlopende incassomachtiging te worden afgegeven. Pas na het invullen en ondertekenen van de SEPA-incassomachtiging, wordt uw DGF-lidmaatschap geactiveerd.
 • Prijs: € 50,00
 • € 0,00